Välkommen till TrueHealth

Systemorienterat tillvägagångssätt

På TrueHealth  använder vi oss av ett systemorienterat tillvägagångssätt som engagerar både dig som patient och utövare i ett terapeutiskt partnerskap. Vi använder oss av Functional Medicine som metod för att lättare förstå din unika sammansättning med hjälp av avancerade funktionsmedicinska laboratorietester, utforskning av din genetiska arv, sociala relationer,  miljö, kroppsliga samt själsliga faktorer.  På så sätt kan varje behandling passas till just ditt tillstånd.

För oss är det även viktigt att vi ger tillräckligt med tid för att utforska ditt tillstånd, något som dessvärre inte hinns med i dagens sjukvård. Genom att ta oss tid och lyssna under varje möte kan vi bidra med den kunskap och de förutsättningar som behövs för att ge dig de verktygen du behöver för att påbörja din läkningsprocess.  Fokus kommer ligga helt på dig som individ.

TrueHealth erbjuder även funktionsmedicinska tester för att kartlägga och detektera din inre hälsa.

Hur blir man patient på TrueHealth?

Man blir patient genom att boka direkt en tid på hemsidan eller skicka in en intresseanmälan. Vid intresseanmälan kommer vi att ta kontakt med dig för tidsbokning samt skicka information och frågeformulär som skall fyllas inför besöket.

Hur går det till inför ett besök?

1. Förarbete inför nybesök

Du fyller in frågeformulär, livslinje och matdagbok och skickar in dessa minst 2 dagar före besöket. Det är viktigt att dessa fylls i noggrant. Även kopia på tidigare laboratorieprover från de senaste 2 åren kan skickas in. Dessa kommer att sammanställas och utvärderas inför det planerade nybesöket.

2. Nybesök

Under besöket tas en noggrann kompletterande anamnes och det görs en somatisk undersökning. Vi går igenom din aktuella status och svarar på frågor som uppkommer under besöket. Vi sätter upp en tillfällig hälsoplan och rekommenderar vilka prover som är nödvändiga för vidare utredning.

På TrueHealth Clinic erbjuder vi sedvanliga prover som tas inom sjukvården samt avancerade funktionsmedicinska tester. Kostnaden för provtagning kan variera beroende på hur många prover man väljer att ta. Prover tas enbart efter samråd med patienten. Kostnad för provtagning hos  sjuksköterska på kliniken tillkommer. Förbokning av tid krävs.

Nybesöket tar 90 min och görs alltid på kliniken. Undantag kan göras för patienter som har svårt att ta sig till kliniken. Konsultationen kan då göras online.

3. Återbesök

Återbesöket planeras 2-6 veckor efter nybesöket på inväntan av provsvar. Här sammanställs och analyseras alla de inkommande provsvaren. Vi går utförligt igenom dessa och sätter upp en hälsoplan som är anpassad till ditt tillstånd. Hälsoplan innefattar bland annat optimering av näringsstatus genom kostomläggning och kosttillskott, andra livsstilsåtgärder som träning, stressreduktion, optimering av sömn mm. Mediciner kan även behövas skrivas ut.

Återbesöket tar 60 min och vid enstaka fall längre beroende på komplexitet av fallgenomgång. Återbesöket kan göras på kliniken, online eller via telefon.

4. Uppföljning

Uppföljning görs initialt mellan 2-4v för att senare glesas ut. Hur ofta en uppföljning görs är helt individuellt beroende på patientens tillstånd och hur ofta man behöver korrigera hälsoplanen under behandlingstiden. De första två månaderna kan man vänta sig ett återbesök i månaden och därefter en uppföljning mellan 2-3 månader. Uppföljningsbesöket förväntas ta mellan 30-45 min och kan göras på kliniken, online. eller via telefon.

Rådgivande konsultation

Du kan boka en rådgivande konsultation om du vill få mer information om Functional Medicine innan du bokar en tid för en utvidgad läkarbedömning. Under samtalet diskuteras ditt hälsotillstånd och du får kort bedömning samt tips på vilket sätt du kan få hjälp av Functional medicine.

Avbokning

Avbokning av en konsultation ska göras senast 48 timmar innan mötet, annars debiteras hela avgiften. Avbokning görs enklast på vår bokningssida eller genom att skicka en email till : info@truehealthclinic.se

TrueHealth samarbetar även med näringsfysiologer runt om i landet genom nätverket NordicWellth. Vi har även ett nära samarbete med fysioterapeuter samt akupunktörer i Skåne för att uppnå optimal effekt av vissa smärttillstånd och kroniska besvär.