Dr Didar Reimer

Specialist inom allmänmedicin sedan 2011

Didar är legitimerad läkare sedan 2006 och specialist inom allmänmedicin sedan 2011. Hon arbetat många år som distriktsläkare och har flera års erfarenhet med preventivt arbete inom barnhälsovård. Senaste åren har hon implementerat livsstilsmedicinska principer i behandlingen av sina patienter på vårdcentraler med positiva resultat.

Didar har sedan ung ålder varit intresserad av kost och livsstilsfrågor. Efter en tids ohälsa ökade intresset ytterligare när hon med kostomläggning och livsstilsförändringar lyckades förbättra sin hälsa. Det var denna hälsoresa samt intresset av att hitta grundorsaken till ohälsa istället för att släcka symtom som ledde henne till funktionsmedicin. För att kunna hjälpa sina patienter på bästa möjliga sätt öppnade hon TrueHealth Clinic i Lund för att kunna erbjuda individanpassad behandling, skräddarsydd efter varje individs unika behov.

Didar har ett holistiskt förhållningssätt där kropp och själ samverkar och där arbetet ligger i att bemyndiga patienten till att ta kontroll över sin egen hälsa.

Didar har utbildat sig inom functional medicin genom Functional Medicine University ( FMU ), Institute of Functional Medicine ( IFM ) och Kharrazian Institute.