TrueHealth är en privat mottagning som arbetar med individanpassad vård helt utan subventioner från staten. Detta innebär att  patienten får bekosta behandlingen själv.

Då vi arbetar med bakomliggande orsaker till ohälsa avsätter vi minst tre gånger så lång tid vid ett nybesök jämfört med den sedvanliga vården. Detta är för att kunna förstå ditt tillstånd och gå till botten med vad som driver din ohälsa.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade genom funktionsmedicinska utbildningar utomlands, främst USA som bekostas på egen hand utan subventioner.

På TrueHealth debiteras du enligt följande timtaxa:

Läkare

Typ av besökTidLäkare
Nybesök* / Video90 min5400 kr
Nybesök* barn / Video60 min3600 kr
Återbesök / Video60 min3600 kr
Uppföljning / Video / Telefon45 min2700 kr
Uppföljning/ Video/ Telefon30 min1800 kr
Telefon15 min900 kr
Rådgivande samtal15 min0 kr

Hälsocoach

Typ av besökTidHälsocoach
Nybesök* / Video90 min2400 kr
Återbesök / Video60 min1600kr
Uppföljning / Video / Telefon45 min1200 kr
Uppföljning / Video / Telefon30 min800 kr
Rådgivande samtal15 min0 kr

*Kostnad för provtagning ingår inte i nybesöket.

Rådgivande samtal gäller enbart för personer som är ej patienter på kliniken.

Alla besök erbjuds även online.

 

Intyg: 550 kr

Receptförskrivning: 120 kr      

Avbokning

Avbokning ska göras senast 48 timmar innan mötet, annars debiteras hela avgiften. Avbokning görs enklast på vår bokningssida eller via e-post till: info@truehealthclinic.se