Priser

 

TrueHealth är en privat mottagning som arbetar med individanpassad vård helt utan subventioner från staten.  Detta innebär att  patienten får bekosta behandlingen själv.

Vi anpassar varje individs behandling efter dess biokemiska, genetiska, mentala och emotionella tillstånd. Detta görs genom att samla in information genom avancerade frågeformulär, noggrann anamnes, somatisk undersökning , laboratorieprover samt att man tittar på livsstilsfaktorer som kost, näring, sömn, stress, genetik och motionsvanor.

Den funktionsmedicinska utbildningen sker under loppet av många år utomlands, främst USA och bekostas på egen hand utan subventioner. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom det senaste inom forskning och genom kontinuerliga utbildningar.

På TrueHealth debiteras du enligt följande timtaxa.

 

Nybesök*   90 min 5400 kr
Återbesök 60 min 3600 kr
Uppföljning/ telefon 45 min 2700 kr
Uppföljning/ telefon 30 min 1800 kr
Telefon 15 min   900 kr
Rådgivande samtal 15 min       0 kr  

*Kostnad för provtagning ingår inte i nybesöket.

All besök erbjuds även online.

 

Rådgivande samtal om Funktionsmedicin.

Är du osäker och vill veta mer om Funktionsmedicin och om hur vi kan hjälpa dig? Just nu erbjuder vi gratis rådgivande samtal– 15 min.    

Intyg: 550 kr

Receptförskrivning: 120 kr