Hypotyreos och bukbesvär

"Jag har fått mitt liv tillbaka"

För 5 år sedan diagnostiserades jag med en nedsatt sköldkörtelfunktion. Jag sattes in på Levaxin och började må bättre. Efter 2 år försämrades mina symtom. Sjukvården kunde inte förklara mina besvär då mina sköldkörtelvärden låg inom den “ normala referensramen ”.

När jag kom i kontakt med Didar gjordes det en komplett utredning av mina sköldkörtelhormoner och jag fick reda på att jag led av en autoimmun sjukdom – Hashimotos tyreoidit. Jag fick lära mig hur min livsstil, kost, stress, genetiska arv samt miljöfaktorer kunde påverka min autoimmuna sjukdom. Med hjälp av Didar sattes jag på en individanpassad hälsoplan som bland annat innebar en kostomläggning.

Mina sköldkörtelvärden började snabbt förbättras. Idag mår jag bra och och står på en mycket låg dos Levaxin (25 microgram). Min förhoppning är att bli helt av med Levaxin. Jag har under denna resa lärt mig mycket om min kropp och hälsa. Jag kan varmt rekommendera Didar och hennes arbetssätt.

Fariba