Utmattning och IBS

"Jag har aldrig fått bättre rådgivning"

Jag kom i kontakt med Dr. Didar Reimer hösten 2022 p.g.a. långvariga symtom på utmattning och IBS-symtom. Det är jag så innerligt tacksam för. Förutom att långvarig stress var en av de utlösande faktorerna till min ohälsa fick jag även reda på att jag hade SIBO och histaminintolerans.

Hon har på ett extremt professionellt, pedagogiskt och varmt sätt lotsat mig igenom provtagningar och behandlingar. Därtill har jag fått rådgivning som jag aldrig tidigare upplevt på min andra vårdcentral. Didar lyssnar, tar dina symptom på allvar och går till bottnen med de hälsoutmaningar du har.

Kroppen är fantastisk på att läka men ibland behöver den stöd och hjälp och det har jag verkligen fått av Didar. Jag hade aldrig befunnit mig där jag är idag utan henne. Jag ger henne mina varmaste rekommendationer.

Emma