Vill du veta om funktionsmedicin och hur vi kan hjälpa dig? Boka en kostnadsfri rådgivningssamtal.

Välkommen till TrueHealth

Optimera och förbättra din hälsa genom individanpassad medicin. Låt oss tillsammans hitta grundorsakerna till din ohälsa istället för att dämpa och behandla symtom.

Hur vi arbetar på TrueHealth?

På TrueHealth får du en skräddarsydd behandling som är anpassad till dina behov. Vi dämpar inte symtom till sjukdomar, vi letar efter och behandlar de bakomliggande orsakerna till din ohälsa. Vi tar oss tid att utforska unikheten hos varje människa och använder en kombination av livsstil, kost, träning och vid behov läkemedel för att optimera din hälsa.

Läs mer

Hur blir man patient på Truehealth?

Man blir enklast patient på Truehealth genom att boka tid direkt på hemsidan. Vid bokning av ett nybesök behöver man minst 7 dagar mellan bokning och besök på kliniken för att hinna fylla i hälsoformulär, matschema mm. Dessa skall skickas in till kliniken minst 2 dagar innan mottagningsbesöket.

Boka 

Nyheter

Funktionsmedicin

Behandlar grundorsaken till sjukdom, inte enbart symtom.

Functional medicine eller funktionsmedicin på svenska är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund behandla och identifiera bakomliggande orsaker till sjukdom och ohälsa istället för att dämpa symtom. Inom sjukvården är behandlingen främst inriktad på att besvara frågan ” vad har den här patienten för sjukdom ” När en diagnos är fastställd utvecklas en behandlingsplan baserad på diagnosen. Läkare i Funktionsmedicin lägger fokus på att besvara frågan ” varför och hur har patienten utvecklat sjukdom ” och eftersträvar att återställa hälsa genom att sätta upp en behandlingsplan för ta itu orsakerna till sjukdom.

Det här kan vi hjälpa dig med.

IBS och övriga magtarmbesvär

Autoimmuna sjukdomar

Stress och utmattning

Diabetes

Hjärt och kärlsjukdomar

Allergi och födoämnesintoleranser

Hudbesvär

”Jag kan varmt rekommendera Didar och hennes arbetsmetoder, jag har lång väg kvar men vi är på väg åt rätt håll nu.”

//Christian 

Jag har jobbat med Didar sedan i slutet av Mars 2020.

Jag har lärt mig väldigt mycket om hur kroppen fungerar, om vikten av rätt kost, om återhämtning, jag fortsätter lära mig nya saker om mig själv hela tiden.

Jag har på denna korta tid blivit klart bättre och jag tycker det är jätteskönt att ha ett stöd i vardagen, det är en förutsättning för att jag ska klara detta, vi har kontakt framförallt via mejl.

Det har varit och det är stundtals väldigt tufft att inte må bra. För mig skulle det nog vara omöjligt att fortsätta att famla i mörkret efter metoder att läka, för mig har det varit otroligt påfrestande, fysiskt och mentalt, att försöka vara ”doktor” till mig själv.

Jag kan varmt rekommendera Didar och hennes arbetsmetoder, jag har lång väg kvar men vi är på väg åt rätt håll nu.

Christian Ljung

För 5 år sedan diagnostiserades jag med en nedsatt sköldkörtelfunktion. Jag sattes in på Levaxin och började må bättre. Efter 2 år försämrades mina symtom. Sjukvården kunde inte förklara mina besvär då mina sköldkörtelvärden låg inom den “ normala referensramen ” . När jag kom i kontakt med Didar gjordes det en komplett utredning av mina sköldkörtelhormoner och jag fick reda på att jag led av en autoimmun sjukdom – Hashimotos tyreoidit. Jag fick lära mig hur min livsstil, kost, stress, genetiska arv samt miljöfaktorer kunde påverka min autoimmuna sjukdom. Med hjälp av Didar sattes jag på en individanpassad hälsoplan som innebar bla en kostomläggning. Mina sköldkörtelvärden började snabbt förbättras. Idag mår jag bra och och står på en mycket låg dos Levaxin (25 microgram). Min förhoppning är att bli helt av med Levaxin. Jag har under denna resa lärt mig mycket om min kropp och hälsa. Jag kan varmt rekommendera Didar och hennes arbetssätt.

Fariba Hellgren