Tillsammans hittar vi grundorsakerna till din ohälsa istället för att dämpa symtom

Har du frågor kring funktionsmedicin och vill veta mer om hur vi arbetar? Vi erbjuder dig ett rådgivningssamtal för att besvara dina frågor och på vilket sätt vi kan hjälpa dig. Samtalet är helt kostnadsfritt!

BOKA KOSTNADSFRI RÅDGIVNING Kontakta oss

DÄRFÖR SKA DU VÄLJA TRUE HEALTH CLINIC

På True Health Clinic fokuserar vi på hela dig

På Truehealth Clinic använder vi oss av funktionsmedicin som är en vetenskaplig medicinsk arbetsmodell som kombinerar skolmedicin med livsstilsmedicin, näringsmedicin och genetik för att hjälpa dig till en bättre hälsa. Vi engagerar dig tillsammans med din läkare i ett terapeutiskt partnerskap.

Vi använder oss av precisionsmedicin där din behandlingsplan är skräddarsydd efter ditt tillstånd.

Vår vision är att göra dig delaktig i din läkningsprocess och ge dig de rätta verktygen så att du på egen hand kan hålla dig frisk många år framöver. Prevention är en grundregel hos oss.

Varmt välkommen till oss på Truehealth Clinic!

LÄS MER OM OSS


Vi kan hjälpa dig med:

IBS och övriga magtarmbesvär

Autoimmuna sjukdomar

Stress och utmattning

Hjärnhälsa

Diabetes

Hjärt och kärlsjukdomar

Allergi och födoämnesintoleranser

Hudbesvär

Kvinnohälsa

För att kunna hjälpa mina patienter på bästa möjliga sätt öppnade jag TrueHealth Clinic i Lund för att kunna erbjuda individanpassad behandling, skräddarsydd efter varje individs unika behov.

Dr. Didar Reimer

Specialist inom allmänmedicin sedan 2011

Läs mer om oss på true health clinic

Så funkar det!

Rådgivande samtal

Har du frågor kring funktionsmedicin och vill veta mer om hur vi arbetar? Vi erbjuder dig ett rådgivningssamtal för att besvara dina frågor och berätta på vilket sätt vi kan hjälpa dig. Samtalet är helt kostnadsfritt!

Besök, djupgående analys och provtagning

Inför ditt besök besvarar du ett omfattande hälsoformulär, fyller i din matdagbok och tidslinje. Under besöket görs en djupgående kartläggning. Vi rekommenderar därefter enbart riktade provtagningar som är anpassade efter ditt tillstånd. En temporär hälsoplan sätts alltid upp under tiden vi väntar på dina testresultat.

Individanpassad hälsoplan

En individanpassad hälsoplan sätts upp efter genomgång av alla inkommande resultat. Under din hälsoresa kan du även få stöd och hjälp från en hälsocoach för att lättare genomföra dina livsstilsförändringar.

Vill du veta mer om funktionsmedicin och hur vi kan hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal. Vi har tid för dig!

Varför välja funktionsmedicin?

Skräddarsydd behandling

På TrueHealth får du en skräddarsydd behandling som är anpassad efter dina behov. Vi dämpar inte symtom till sjukdomar, vi letar efter och behandlar de bakomliggande orsakerna till din ohälsa.

LÄS MER

Patientdriven

Förhållandet mellan patient och läkare ses som ett terapeutiskt samarbete där läkarens roll är ge patienten kunskap och förståelse för sin hälsa. God tid avsätts till att lyssna på patientens sjukdomshistoria för att kartlägga orsakerna till patientens bakomliggande sjukdomstillstånd.

LÄS MER

Livsstilsorienterad

Inom funktionsmedicin arbetar man för att angripa orsaken till kronisk sjukdom. Fokus läggs främst på att ändra patientens kost och levnadsvanor för att på så sätt optimera hälsa och vid behov skrivs kosttillskott och läkemedel ut.

LÄS MER

Systembaserad

Funktionsmedicin använder sig av en systembiologisk strategi.

Den senaste forskningen visar att det som händer i kroppen är kopplat i ett komplicerat nätverk av relationer. Man undersöker hur kroppen fungerar som en helhet.

LÄS MER

PATIENTBERÄTTELSER